Category: Sống tối giản

Hồi lâu, chị Nhạn khen Trang là bận rộn thế nhưng luôn dành thời gian cho gia đình, chăm sóc dạy dỗ Bin từng tí. Lại còn chịu thương, chịu kh