anhthanh1

Sơ đồ mô tả các vùng mỡ nông (màu be nhạt) và sâu (màu rám nắng đậm) trên khuôn mặt. Vùng mỡ sâu tiếp cận sẽ khó hơn vùng mỡ nông.

anhthanh2