duong2

Urea và câu chuyện “nước thánh” trong làm đẹp

Tinh thể urea dưới kính hiển vi và urea trong mỹ phẩm

duong1
duong3